Rodzina patchworkowa

Rodzina patchworkowa

Współczesność narzuca rekonstrukcję rodziny, która jest pierwotną i podstawową instytucją społeczną. Czy układankowa, patchworkowa rodzina może dawać dobre wzorce? Czy jest ona dobrą alternatywą dla tradycyjnego modelu?Czym jest patchwork w rodzinie?

Rodzina patchworkowa to rodzina, w której wychowują się dzieci jednego lub obojga partnerów z poprzednich związków. Przyglądając się więc takim układankom rodzinnym typowo z punktu psychologicznego, mamy do czynienia z dziećmi, które przeżyły rozwód rodziców, śmierć lub odejście jednego z nich, ale również kobietę lub/i mężczyznę, którzy doświadczyli w swoim życiu porażki. Dlatego stosunkowo często stawiane są pytania, czy taki grunt może stanowić pozytywny wzorzec rodziny dla dorastających dzieci.

Bycie w związku małżeńskim podnosi „wartość” kobiety oraz inne argumenty przemawiające za patchworkiem

Jerzy Witczak za wiodący powód zawierania ponownych małżeństw tym samym tworzenia rodzin zrekonstruowanych uważa urzeczenie miłością. Ma to oczywiście związek z brakiem satysfakcji z obecnego związku lub ciągnącym się przez lata konfliktem czy nawet małżeńską traumą dla obojga bądź któregoś z małżonków.

Rodzina patchworkowa ma swoje własne powody, dzięki którym zostaje zainicjowana. Słowa posiadanie męża podnosi wartość kobiety, choć to mocno zakorzeniony stereotyp jest kolejnym argumentem „za”. Nie należy zapominać również o powodach, takich jak: lęk przed samotnością, lęk przed potrzebą samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi, pragnienie posiadania dzieci, pragnienie zapewnienia dzieciom lepszych warunków do rozwoju oraz namiastki rodziny biologicznej czy potrzeba zapewnienia sobie lepszej sytuacji finansowej.

Rodzina patchworkowa nie zawsze musi się udać

Wielu to zaskakuje – tak bardzo się starali, aby nowa kobieta (mężczyzna) była zupełnie inna od poprzedniej, a jest … bardzo podobna. Zjawisko to, dobrze znane w psychologii, Freudowska psychoanaliza nazywa „przymusem powtarzania”. L. Gapik

Aby cel rodziny patchworkowej został osiągnięty, małżonkowie rekonstruujący swoje rodziny oprócz tego, że muszą dopasować się względem swoich wymagań, stoją przed poważnym problemem zacieśnienia więzi rodzinnych typu ojciec/macocha i dziecko/dzieci z poprzedniego małżeństwa partnera, ale również więzi między dziećmi z poprzedniego związku i dziećmi z obecnego.

W przypadku rodzin patchworkowych dość często występuje łatwość podejmowania decyzji o ponownym rozstaniu w przypadku niespełnionych oczekiwań. Jest ona silnie związana z dużą nadwrażliwością osób podejmujących kolejną próbę małżeńską. Jak więc widać rodzina patchworkowa nie zawsze musi się udać. Wartość jaką od zawsze niósł ze sobą prawidłowy wzorzec rodziny dziś zanika. Proces makdonaldyzacji (termin którego autorem jest George Ritzer), a dotyczy amerykańskich wartości, takich jak: sukces, wolność, postęp i materializm dotyka również funkcjonowania rodziny, która w dzisiejszych czasach już nie do końca jest systemem postaw miłości, lecz zorganizowaną grupą, która za wszelką cenę chce realizować swoje cele. Jeśli nie ta, to być może kolejna układanka przyniesie sukces ?

Za treść merytoryczną odpowiedzialna jest Radca Prawny

Ewa Ptasznik